Akaryakıt İstasyonlarında İş Güvenliği

Akaryakıt istasyonlarında araçların ihtiyaç duyduğu yakıt servis edilirken; yıkama-yağlama, akümülatör, oto lastiği, ayar-fren sistemi tamiratı, araç muayenesi ve market hizmetleri de verilmektedir. Araç yakıtı sıvı olarak depolanmakta, sabit tesis edilmiş cihazlarla yakıt depolarına dolumu yapılmaktadır. Bu kadar çeşitli işin bir arada yapıldığı işyerlerinde çok yönlü düşünmek, risk analizi yapmak, çalışanlar için kontrol listeleri oluşturmak için üçüncü göz Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile çalışmak iyi bir seçimdir.

Akaryakıt istasyonlarında sıkça duyduğumuz ‘oktan’ sözcüğü, benzinin kendi kendini ateşlemesine karşı gösterdiği direnci ifade etmektedir. Benzine kurşun eklenmesi, benzinin kendini ateşlemesi sırasında motorun zarar görmemesi içindir. Ancak günümüzde, çevresel zararlarından dolayı kurşunsuz benzin üretimi yapılmaktadır.

Akaryakıt istasyonunda dolum hizmeti görenler, tamirciler benzin, LPG, motorin vb. yakıt türlerinin ve yağlama maddelerinin zararlı etkileriyle karşı karşıyadırlar. Çalışanların yanı sıra akaryakıt veya market ihtiyacı nedeniyle istasyona girip-çıkan müşterilerin çok olması iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına titizlikle yaklaşımı gerekli kılmaktadır.

Akaryakıt İstasyonlarında Kazalar, Hastalıklar

  • Kimyasal Tehlikelerden Kaynaklanan Hastalıklar

Egzost gazının içerisinde yüksek derecede karbonmonoksit gazı bulunmaktadır. Karbondioksit; kokusuz, renksiz ve zehirli, boğucu bir gazdır. Araç motorlarının çalışır halde bakımlarının yapılması durumunda, çalışanlar bu gazı uzun süreli solumak durumunda kalmaktadır. Zehirli olan gazın kısa süreli solunmasında, çalışanlarda gösterdiği ilk belirti; mide bulantısı, baş ağrısı, yorgunluk hissidir. Uzun süreli soluma ise; uyuşma ve hafif zehirlenmeye neden olmaktadır.

Şekerpınar OSGB olarak akaryakıt istasyonlarında yaptığımız gözlemlerde; pompacı çalışanların tanklardan benzin hortumlanması sırasında vakum olarak ağızlarını kullandığı görülmüştür. Bu hareket benzinin içeriğinde olan hidrokarbonların ciğerlere doğrudan ulaşmasına sebep olacaktır. OSGB isg uzmanı, akaryakıt istasyonu çalışanlarının karşılaşabileceği akciğer ödemelerinde kanama, zatürre, ölüm riskleri konularında bilgi vereceklerdir. Ayrıca benzin içeriğinde bulunan benzen buharını uzun süreli soluyanlarda kanser riski artmaktadır. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ayrıca, yakıt dolumu sırasında çalışanların ellerine bulaşan sıvı yakıt türlerinin neden olacağı cilt problemleri ve dermatit sorunlarına karşı da çalışanları bilgilendirecektir.

İstasyonlarda akü dolumu ve bakımı yapan çalışanlarda, akünün yapısında bulunan sülfürik asit nedeniyle ciddi boyutlu yanıklar oluşabilir. Çünkü; sülfürik asidin korozif etkisi bulunmaktadır. Eğer aküler fazla şarj olurlarsa, hidrojen gazı salınımı olacaktır, bu da zehirlenmeye sebep olur.

Günümüzde 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, üretimin herhangi bir aşamasında asbest kullanımı, piyasaya arzı yasaklanmıştır. Yapısında asbest bulunan parçaların sökümünde çalışacak kişilerin ‘asbest söküm uzmanlığı’ belgesine sahip olmaları gerekir. 2010 tarihinden önce imal edilen araçların fren-balatalarında asbest tozları bulunabilir. Asbest liflerinin solunması, asbestoz hastalığının oluşmasına sebep olur. 

  • Fiziksel Tehlikelerden Kaynaklanan Hastalıklar

Akaryakıt istasyonlarında ağır yüklerin taşınmasını gerektiren fazla sayıda iş vardır. Bu taşımalar, çalışanlarda kas ve iskelet sistemi hastalıklarına sebep olur. SPG tüplerinin taşınması, temizleme sıvılarının bulunduğu büyük hacimli kapların taşınması, depo tankları giriş kapaklarının çıkarılması işleri vb. işler fiziksel efor gerektiren işlerdendir. Şekerpınar OSGB, fiziksel efor gerektiren işlerde çalışırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini çalışanlarınıza ayrıntılarıyla anlatacaktır.

  • Kazalar

Benzin, düşük sıcaklıklarda buhar çıkartır; kolay yanıcılığın olduğu bir maddenin işyerinde olması o alanda yangın ve patlama riskinin oluşmasına neden olacaktır. Çalışanların bu alanda sigara içmelerine kesinlikle izin verilmez. Depo ve pompa kısımlarında statik elektrik vardır. Olası küçük bir kıvılcım, büyük patlama ve yangınları tetikleyebilir. İstasyon çevresinde kuru otların bulunmaması önemli bir husustur.

Akaryakıt istasyonları ve çevresine yıldırım düşmemesi gereklidir. Yıldırım düşmesi demek; tutuşturucu kaynakların harekete geçmesi demektir.

Akaryakıt istasyonlarında kimyasal madde çeşitliliği fazladır. Bu maddelerin bulunduğu tanklardan sızması; çalışanların kayıp düşmesiyle sonuçlanabilir. Kimyasalların tene değmesi ciltte tahrişe neden olabilir. Sızan ve istasyon yüzeyine dağılan akaryakıt, küçük bir dikkatsizlik sonucu ateş topuna dönebilir.

Akaryakıt istasyonlarına hızla giren araçlar, yılın belirli zamanlarında oluşan araç trafiği; araçların birbirine ve yayalara çarpmasına neden olabilir. Pompa sistemlerine çarpmalar, araçları ve akaryakıt istasyon düzeneğini tahrip edebilir. OSGB İstanbul iş güvenliği uzmanı, işyerinizi ziyaret ederek, fiziksel ve kimyasal risk noktalarını belirleyecek, potansiyel tehlikelere işaret edecek ve çalışanlarınızın isg konusunda bilinçlenmesini sağlayacaktır.

Akaryakıt İstasyonlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri

Akaryakıt istasyonlarında yapılan bakım çalışmaları kapalı alan içinde oluyorsa, ortamda en sık karşılaşılan sorun karbonmonoksit gazı ile zehirlenme vakalarıdır. Bu nedenle ortam havasının temizliği için iyi bir havalandırma sistemi kurulumuna ihtiyaç bulunmaktadır. Gazın dışarıya atılımını sağlayan bir boru sistemi bulunmalıdır. Bu hususta Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Şekerpınar, çözüm ortaklığı kurduğu firmalar aracılığıyla işyerindeki bu tip sorunların üstesinden gelmenizi sağlayacak, referanslı çözüm ortaklarıyla çalışmanızda aracı olacaktır.

Akaryakıt istasyonları, genellikle şehirlerarası yollar üzerinde açık alanlarda kuruludur, yıldırım düşme tehlikesi fazladır. Bu nedenle paratoner mutlaka konumlanmalıdır.

Olası akaryakıt ve gaz sızıntısı riski fazladır. Bu sızıntı istasyon içindeki akaryakıt tankından olabileceği gibi, istasyona giren çıkan araçların depolarındaki çatlaklardan da oluşabilir. Akaryakıt istasyonları çevresi, şehir dışında yerleşim yerlerinden genellikle uzaktadır. İstasyon çevresinde kuru ot ve tutuşabilir malzemeler bulunma olasılı yüksektir. O nedenle OSGB Şekerpınar, gaz sızıntısını hızlı bir şekilde tespit edecek, ateş kaynağına ulaşmadan müdahale edebilir süreyi verecek algılayıcı sistemler önerecektir. Gaz algılayıcılar aynı zamanda gazın eşik seviyesini algılayarak orada çalışanları uyaracaktır. Örneğin; karbonmonoksit eşik sınır değeri 50ppm’dir. Bu değerin üzerinde olması durumunda, çalışanlarda ölüm riski oluşacaktır. Şekerpınar OSGB, elektrik panolarının konumlanması, tanklar ve pompa sistemlerinde statik elektrik birikmemesi için topraklama yapılması hususlarında öneriler sunacaktır.

Akaryakıt istasyonlarında güvenlik kurallarının belirlenmesi, istasyon ziyaretçilerin kolayca görünebileceği yere konumlanması önemlidir. İş güvenliği için araçların tanımlanmış yolları kullanmaları ve tanımlanmış alanlarda park etmeleri, araçların hız limiti, sigara içilebilen alan tanımlamaları önemli hususlardır. Güvenliği tehdit eden misafirlerin varlığı halinde, zamanında uyarı yapılması elzemdir. Tüm bunların eksiksiz belirlenmesi ve tanımlanması için, çok sayıda işyerine iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında rehberlik eden Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile çalışmak riski en aza indirecektir.

Akaryakıt istasyonlarında yapılacak tamir, bakım çalışmalarının dolum üniteleri ve pompalardan uzak olmaları gerekir. İstasyonda çalışanlar karbonmonoksit, benzen, kurşun maddelerine sürekli maruz kaldığından, periyodik sağlık kontrolleri sürecinin aksatılmadan yürütülmesi, tetkik sonuçlarının değerlendirilip önlemlerin zamanında alınması gerekir. Tetkiklerin ve muayenelerin zamanında yapılması ve iş özelinde önlemlerin alınmasında disiplinli çalışmalar ancak Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile mümkün olacaktır.

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı

Akaryakıt istasyonlarında çalışan kişilerin solvent ve yakıt türlerinden korunması gereklidir. Çünkü kimyasal yanıklar tende kalıcı hasar meydana getirirler. Yanıklar 1., 2. ve 3. derece yanıkları olabilir. 3. Derece yanıklar, deri altına, kemiklere kadar ulaşabilen yanıklar olduğu için kan damarlarını da zedeleyebilir, his kaybına neden olabilir. İstasyon zemininde kayıp düşme riski fazla olduğundan kaymaz tabanlı ayakkabılara ihtiyaç fazladır. Cisimlerin ayaküstlerine düşüp zarar verme ihtimaline karşı, kompozit burunlu veya çelik burunlu iş ayakkabıları gereklidir. OSGB Şekerpınar, çok sayıda işyeri ile çalıştığı ve KKD alımları konusunda işyerlerini yönlendirdiği için, daha uygun fiyatla KKD alma şansınız olacaktır.

 Özellikle akaryakıt istasyonlarının temizliği sırasında, eller kimyasala uzun süreli maruz kalacağı için deride hassasiyet oluşmaması için uygun eldivenler kullanılmalıdır.

 


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!