ALÜMİNYUM  PROFİL İMALATINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİ

Türkiye de konuşlanmış olan alüminyum profil fabrikalarının çoğunluğu İstanbul Şekerpınar bölgesinde bulunmaktadır.  Bu üretim sürecinde ekstrüzyon  alüminyum profil üretimi ve eloksal  alüminyum profil yüzey kaplama  safhaları vardır. Ekstrüzyonda yüksek basınç ve ısı ile belli bir sıcaklığa gelmiş olan alüminyum materyali bir kalıptan geçmeye zorlanır ve şekillenerek çıkar.
 Bilahare alüminyum yüzeyine polisaj işleminden sonra eloksal havuzlarında malzeme yüzeyi önce yağ alma ve asit banyolarından geçirilerek yüzey temizlenir . Daha sonra sülfirik asit bulunan banyolarda düşük voltajlı doğru akım verilerek alüminyum yüzeyinde porlar açılır.  Bu porlar içine kobalt sülfat ve kalay sülfat banyolarına sokularak porlar kimyasal ile doldurularak alüminyum yüzeyinde renkler elde edilir. Alüminyum yüzeyindeki bu kimyasal dolu porlar sıcak su ihtiva eden kimyasal banyoda kapatılarak sert ve dayanıklı bir alüminyum profil yüzeyi elde edilir. Dolayısı ile ciddi bir kimyasal madde maruziyeti oluşur . İstanbul Şekerpınar bölgesinde sadece eloksal kaplama tesisi bulunan bir çok tesis bulunmaktadır.  İstanbul Şekerpınar daki pazı alüminyum profil fabrikaları hem profil imalatını hemde eloksal kaplama , kalıphane, ısıl işlem,Elektrostatik toz boya tesisi  Isıl işlem gibi bir çok bölümü içinde barındıran entegre tesislerdir. 
Alüminyum imalatında meslek hastalıkları kapsamında iş sağlığı ve güvenliği açısından bazı tehlikeler oluşur .
a) İş Sağlığı ve güvenliği açısından Pnomokonyoz tehlikeleri: 
 Çeşitli metal tozlarının(alüminyum)ve kimyasal madde buharlarının solunum yolu ile  yaptığı hastalıklar(alüminoz) ve zamanla KOAH oluışur buda iş sağlığı ve güvenliği açısından meslek hastalıkları açısından önde gelen hastalıklardandır. 
 b) İş Sağlığı ve güvenliği açısından gürültü   tehlikeleri : 
Sürecin ekstrüzyon aşamasında press motorlarının çıkardığı ve genellikle 75-80 dB şiddeti üzerinde  kararlı gürültü ve  testerelerin ürettiği kararsız gürültü (85-90 dB) vardır
c) İş Sağlığı ve güvenliği açısından kas iskelet sistemi tehlikeleri : 
 Mekanik travma kapsamında düşünülen itme-kaldırma ve öne eğilme yanında vibrasyonlu aletlerin tehlike ve riskleri mevcuttur .
 İş sağlığı ve güvenliği açısından fikir vermesi açısından aşağıdaki olaylar karşılaştırılabilir  . İstanbul Şekerpınar bölgesindeki fabriklarda çoğunlukla 3 vardiya sistemi ile çalışma yapılmasından dolayı 
aşağıdaki oranlar Türkiye ortalamasının üzerinde dir. 
……………....                          Olay sayısı             Ölü sayısı        Yaralı sayısı    
Trafik kazası                              1.228.928                    3.835              238.074
İş kazası                                         69.227                    1.700                  2.093
Meslek hastalığı                                  697                         10                    123
Alüminyum profil  üretiminde  riskleri  iş yerine bağlı  riskler , çalışana bağlı riskler  ve işverene  bağlı  riskler  olarak  değerlendirebiliriz .
 a)İ İş Sağlığı ve güvenliği açısından iş yerine  bağlı riskler :
Bunlar  genellikle  fiziki riskler kapsamında   düşünülebilir.Kötü  dizayn edilmiş   mekanda  gereksiz efor  sarf edilir.İşyeri  yeni kurulurken  yahut  kapasite  artırımına  gidilirken insan-makine   etkileşimi  önemsenmediği  veya  profosyonel  destek  alınmadığı  için verimli  çalışma ortamı  gerçekleşmeyebilir. İş Sağlığı ve Güvenliği genel müdürlüğü tarafından İstanbul Şekerpınar bölgesinde bu tip pilot çalışmaların yapılması için pilot bölge seçilmesi uygun olacaktır. 
Bu  şekilde  10 yıl içinde bir çok  fabrika  yeni yer arayışına girebilir . Kartal Maltepe bölgesindeki bir çok alüminyum ekstrüzyon fabrikası bu sebepler ve şehirleşmenin bu bölgede olması sebebi ile İstanbul Şekerpınar bölgesine taşınmıştır.
İşe  uygun iş  akımının  planlanmaması ,
Özellikle billetler ile ektrüzyon hattı arasındaki  geçişler iyi  planlanmamakta  ve çoğu  işletmede billetler üretim hattı ve  çalışanların  arasında  taşınmaktadır . Çalışanlara  forklift  çarpması ,billetleri düşmesi  sonucu  ezilme ve  yaralanmalar  olabilmektedir .Çalışanlar  (2)tona yakın  sepetleri itip  çekmekte  ve aşırı  efor  harcamaktadır . Bu olaylarda iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm fabrikalarda yaşanabilecek türden meslek hastalıklarıdır. İstanbul Şekerpınar bölgesindeki fabrika arazilerinin de değer kazanması ve fabrika yapım birim maliyetlerinin artması sebebi ile geniş ürün akışının olduğu fabrikalar artık inşa edilmekte zorlanılmaktadır. 
Ara stok   ve stok  alanlarının uygun  olmayışı  , aşırı  istifleme başka iş sağlığı ve güvenliğindeki tehlike  ve risk  alanlarıdır.bakınız : İstanbul Şekerpınar fabrikaları yerleşim alanları .
Ekstüzyon   yolu  ile üretim sıcak  bir  imalattır .Özellikle  yaz  aylarında termal  konfor  şartlarının  daha  ağırlaşması ile  verimde  %30  a varan   düşmeler  yaşanabilir . İstanbul Şekerpınar bölgesinin bağıl nem oranı yüksek bir bölge olması da iş sağlığı ve güvenliğini sıcak çarpmasına neden olabilecek etkenler arasındadır.
Ekstrüzyon Pres  motorlarının  devamlı  gürültü (75-80dB ), testerelerin  aralıklı gürültü (85-90dB) üzerinde yarattıkları düşünülürse  iş sağlığı ve güvenliği yönünden Kişisel koruyucuların -  KKD lerin kullanılması   ve  sıkı takibi  çok önemlidir . İstanbul Şekerpınar bölgesindeki fabrikaların tavanlarının yüksek olması gürültü dağılımın yutulmasında fayda sağlayan etkenlerdendir. 
İstanbul Şekerpınar bölgesindeki fabrikaların yeni olması ve ileri teknoloji inşaat tekniklerin kullanılması da iş sağlığı ve güvenliğini müspet etki eden sebeplerdendir. Çalışma  zemini  ve  çevresinin temiz-düzenli  olması  çalışanın  psikolojisi ve  özenli  çalışması üzerinde  olumlu  tesir etmektedir .Aksi  durumlar  dikkat  dağınıklığı  , düşme  ve yaralanmaya  zemin  hazırlar.
 b) İş Sağlığı ve güvenliği açısından çalışana  bağlı  riskler : 
Bunlar genellikle  güvensiz  hareketler kapsamındadır   ve  iş sağlığı ve güvenliği  açısından  eğitim özellikle  çok önem   kazanır . İstanbul Şekerpınar bölgesindeki fabrikaların sık denetlenmesinden dolayı bu bölgede eğitimlerin ve içeriklerinin tam olmasına firmalar özen göstermektedirler. 
Isıl  işlemlerin  sıklığı nedeni ile yanık tipi  yaralanmalar ,kesici  yaralanmalara   maruz  kalma ihtimali  artmıştır .Bu nedenlerle  ısıya  ve kesici  etkenlere  mukavim eldivenler , kol koruyucuları  kullanılmalıdır .Bu meyanda  düşen malzemelerin  yarattığı  yaralanmalar  için  çelik burunlu  iş  ayakkabıları  çok önemlidir ve  kullanımı  sağlanmalıdır .Ağır  malzemelerin   kaldırılmasında (ekstrüzyon  kalıpları,profiller vs) eğilme  yerine   dizden güç alan biyomekanik  yöntemler içselleştirilmelidir (Eğitim şart) İş sağlığı ve güvenliğinin eğitim baş aktörlerindendir. İstanbul Şekerpınar bölgesindeki fabrikalar da yeni teşkil edilmiş olduklarından bir çoğunda Vinç sistemleri mevcut olup fabrika içi taşımaların makine ile yapılmakta olması iş sağlığı ve güvenliği açısından sorunun kök sebebe dayalı çözümüne iyi bir örnek teşkil etmektedir.
Makine  koruyucu  donanımlarının   çalışan tarafından (işini  yavaşlattığı kanısı ile )devreden çıkarılması  önlenmeli  ve kendilerine  eğitim  verilmelidir. İstanbul Şekerpınar bölgesindeki bir çok üretim tesisinde   çok dramatik kaza ve   ölümlü olayların bu tip  sorumsuz  davranışlara  bağlı  olarak  gerçekleştiği   unutulmamalıdır.
Üst  düzey yöneticilerin  formenlerle  yakın çalışmaları  çalışanların  güvenlik  ve  sağlık kurallarını  daha ciddiye  almalarına  yardımcı olur . İstanbul Şekerpınar bölgesindeki fabrikaların büyük ölçekli olması sebebi ile çoğunlukla fabrika sahipleri ve üst düzey yöneticiler iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmamaktadırlar. İş sağlığı ve güvenliği kuralları , önemi ve gelişmeler hakkında çalışanlar çoğunlukla yöneticilerden daha fazla bilgi sahibi olmaktadırlar. En başta yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine özellikle İstanbul Şekerpınar bölgesinden başlayarak önem verilmesi iş sağlığı ve güvenliğinin gelişmesine büyük etki edecektir.

 Dr Kemal  Keki   
Genel Cerrah 
İşyeri Hekimi 


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!