FATİH İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - OSGB

24 Kasım2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yasada tanımlanmış olan OSGB firmaları, 20 Haziren 2012 tarihinden çıkarılan ve kapsamı genişletilen 6331 saylı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre resmi olarak zorunlu hale getirilmiştir. Bu kanuna göre iş yerinde bir kişi ve fazlası çalışıyorsa bakanlığın uygulanması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini yasa çerçevesinde OSGB firmaları tarafından yerine getirilmektedir. Fatih OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan, 6331 sayılı kanunda yer alan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini lisanslı olarak yerine getiren profesyonel bir OSGB firmasıdır.

Fatih OSGB

Tersanelere, fabrikalara, üretim tesislerine, kimyasal üretim tesislerinde ve tehlike sınıfı içinde yer alan tüm firmalara iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Fatih OSGB firması, A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı üi güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olan iş güvenliği uzmanları ve yasa gereği en az 5 yıl tecrübesi bulunan iş yeri hekimleri, iş yeri hemşireleri ile sizlere hizmet veriyor. Fatih OSGB olarak sizlere şu hizmetleri sunuyoruz;

İşletmenizde bulunması zorunlu olan iş güvenliği uzmanı desteği veriyor, işletme içinde iş güvenliğine risk oluşturan etkenlerin ve eksikliklerin tespit edilmesini sağlayarak raporlama hizmeti veriyoruz.

İşletme içinde iş güvenliği için alınması gereken tedbirlerin belirtilmesi, çalışanlara eğitimlerin verilmesi, eğitimlerin periyodik hale getirilmesi hizmetlerinin verilmesi ve belgelendirme hizmetlerinin sunulması,

İş yeri ve çalışma alanı gözetleme hizmetinin sunulması, çalışma gözetimi sonucunda elde edilen verilerin olumlu ve olumsuz olarak ayırt edilmesi, olumsuz etkenler için çözüm önerilerinin getirilmesi ve alternatif tedbirlerin alınmasının sağlanması,

Fatih OSGB olarak İş güvenliği dışında çalışanların sağlık taramalarının yapılması, çalışanların periyodik olarak sağlık kontrollerinden geçirilmesi, verilerin elde edilmesi ve arşivlenmesi hizmetinin sunulması hizmetini veriyoruz.

İş yeri çalışma sağlığının korunması, çalışma ortamı hijyeninin sağlanması, çalışanların ortak kullanım alanları olan mutfak, yemekhane, yatakhane, kantin gibi alanların hijyenik kurallara göre temiz tutulmasının sağlanması,

İş sağlığı konusunda çalışanlara eğitimler verilmesi, eğitimlerin periyodik hale getirilmesi ve verilen eğitimlerin belgelendirmesinin yapılması hizmetlerinin verilmesi.

Fatih OSGB Eğitimler

6331 sayılı kanun kapsamında iç yerinizde çalışan her kademeden çalışan iş güvenliği, iş sağlığı eğitimleri verilmesi zorunlu kılınmıştır. Fatih OSGB olarak iş yerinizde bulunan çalışanların çalışma ortamlarının güvenli hale getirilmesi, iş kazası riskinin minimum düzeye indirgenmesi için iş güvenliği, iş sağlığı, mesleki yeterlilik, yangın, risk analizi, sapan, vinç kullanımı, yüksekte çalışma eğitimleri veriyoruz. Alanında uzman iş güvenliği uzmanlarına sahip olan Fatih OSGB olarak yasalara karşı sizleri koruyor, tüm sorumluluğu alıyoruz.

Fatih OSGB Yasal Prosedürler

Fatih OSGB olarak bakanlığın istemiş olduğu tüm belgelendirme hizmetlerini sizlere sunuyoruz. Vermiş olduğumuz eğitimlerin belgelendirme hizmetlerini yapıyor, iş güvenliği konusunda alan gözetimi ve raporlanması hizmetinin yanında yasal olarak arşivleme işlemlerini de yapıyoruz. Fatih OSGB firması olarak firmanızın yerine getirmesi zorunlu olan yasal prosedürlerin tamamını eksiksiz bir şekilde yapıyor ve çalışanlarınızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda tecrübeli çalışanlar olmasını sağlıyoruz.
 


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!