İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İLK YARDIMIN ÖNEMİ | İstanbul İş Güvenliği - Tıbbi Laboratuvar | Tardu OSGB
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İLK YARDIMIN ÖNEMİ

İlkyardım eylemi denildiğinde kaza sonucu yaralananlara  ve  kişilerde ani gelişen sağlık acillerine müdahaleler anlaşılmalıdır .Bu müdahaleler araçsız ve ilaçsız  eylemler olup , sağlık profesyonelleri sahaya intikal edinceye kadar (112 acil )olayın daha  kötüye gitmesine mani olmak amaçlıdır.Acil müdahale ise  sağlık profesyonelleri tarafından yapılan araçlı ve ilaçlı  işlemlerdir.
Gaye yaralanmalarda  ve sağlık acillerinde çalışanlarda  akılcı  davranış  kültürü oluşturmaktır. Biz öncelikli olarak İstanbul Dudullu bölgesini bu bakımdan Pilot bölge olarak görmekteyiz. 
Yapılan istatiksel  çalışmalarda,  kaza ve ani  sağlık risklerine  bağlı ölümlerin  %10 u ilk  (5) dakikada
%50 si ilk  (30)dakikada  gerçekleşmektedir. Bu durum çalışanların  dışında tüm  vatandaşlar içinde 
İlk yardım  kültürünün  önemini   ortaya  çıkarmaktadır. Kritik  ilk  saatlerde  yapılabilecek  basit  müdahaleler  şahsın  hayatta  kalma ve  az  hasarla  sağlığına  kavuşmasına  yardımcı  olabilir. İstanbul Dudullu bölgesinin yoğun trafik olması İstanbul Dudullu bölgesi hastanelerine  ulaşımı etkilemekte olup İş Sağlığı güvenliği açısından ilk yardım eğitimin önemini acil müdahaleler açısından daha çok önemini ortaya çıkarmaktadır. 
 İş  Sağlığı ve Güvenliği  mevzuatı   işyerlerine   tehlike  sınıflarına  göre  ilkyardımcı  bulundurma  zorunluğu  getirmiştir .Çok tehlikeli  sınıfta 1/10 , Tehlikeli sınıfta  1/15 ve   Az tehlikeli sınıfta  1/20 çalışanın  ilkyardım  eğitimi  almalarını   kurala  bağlamıştır .Bu  eğitim  Sağlık Bakanlığı birimlerinde ve akredite  özel  kurumlarda verilmektedir. İstanbul Dudullu bölgesinde de İlk  Yardım Eğitimleri açan çok sayıda Sağlık Bakanlığına bağlı kurs bulunmaktadır. 
 İlkyardım  da  ilk  kural  İş Sağlığı ve güvenliği açısından ortam  güvenliğini  sağlamaktır .Gaye İş Sağlığı ve güvenliği açısından ilave  sorunlar oluşmasını  önlemektir. Örneğin  kaza  geçirmiş  şahsın  etrafına  güvenlik  hattı  oluşturmak , yakınlarında oluşan paniği  yatıştırmaktır . İstanbul Dudullu bölgesindeki fabrika larının  eski yapı olmasından dolayı yer alan azlığından fabrikalarda iş kazalarına müdahalede ilk yardım hizmetlerinin verilmesi zorlaşmaktadır 
İkinci kural   şahısta   şuur  durumunu   izlemektir .Sözlü(nasılsın-iyimisin) ve fiziki  uyarılarla (omuzdan  sarsmak ,çimdiklemek vs) iletişim  kurmaya çalışılır , şayet  bu sağlanamıyorsa   koma durumu düşünülür   ve  şahsa  koma   pozisyonu  verilir .Bu İş Sağlığı ve güvenliği açısından basit  fakat   hayat  kurtarıcı  bir işlemdir.Bakınız İstanbul Dudullu bölgesindeki fabriklara.
Bu  durumdaki   bir şahıs  kendi  kusmuğunu  yutarak  boğulabilir .Koma  durumundaki  şahısta  solunum  ve dolaşım  yeterlidir  fakat   refleksler  yetersizdir .
Yine  çok  önemli bir durum  şahısta  çene  atması   olarak  tabir  edilen agonizan   hareketlerin tesbit edildiği   hallerdir .Bu  durum  solunumun   çok  sathi  ve  yetersiz  olduğu pozisyondur,  derhal  112 aranıp   acil  yardım  istenmelidir. İstanbul Dudullu bölgesindeki fabrikalar açısından bu bölgedeki hastanelerinde yapabildikleri acil müdahaleler ve telefonlarının da yer aldığı listelerin oluşturulması iş sağlığı ve güvenliği açısından çok önem arz etmektedir.  .Bu  durumda  kalp-solunum   masajı   gerekir. Derhal  sert bir zemine sırtüstü   yatırılan   kazazede nin   sternum unun (iman  kemiği ) alt yarısına  sol avuç  konur sağ   avuç  üstüne  kapatılır  masaja  başlanır .(10  kalp—2 solunum)Sağlık  profesyonelleri   gelinceye kadar   devam  edilir .
 İş  Sağlığı  ve Güvenliği  açısından  bu  hayati  sorunların  dışında acil olayları  hafif  ve  ağır olaylar olarak   ayırabiliriz.( Bakınız İstanbul Dudullu Fabriklarına )
İş Sağlığı ve Güvenliği açısından Hafif  olaylar:
Yanıklar,  su  altında  tutulur (hem temizlik  hem  ağrı kesici etki)
Temiz bir bez yahut    selpakla  kapa   ve   sağlık  merkezine  gönder
Bel incinmesi   ,   ağırlık  kaldırmada  eğilmek  yok
Yüke yaklaş   dizden  güç alarak   kaldır. 25 kg dan fazlaya  bulaşma
Burun  kanaması,   oturt-başı  öne  eğ—burun  kanadına  bastır
İstanbul Dudullu Sağlık  merkezine  gönder
Kanama,   kanayan  bölgeye  temiz bir  bezle  yahut    selpakla  bastır
İstanbul Dudullu   Sağlık  merkezine   gönder
İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Hijyenik  ortam
a) Canlı   yüzey
 b) Cansız    yüzey
Hijyenik ortam  kaba  partiküllerin  temizlenmesi  ve   dezenfektanla  silinmesi  anlamına  gelir.  Dezenfeksiyonda  ortamdaki  mikro  organizma  sayısı    hastalık  yapamayacak  sayıda   azaltılmıştır.
( Bakınız İstanbul Dudullu Fabrikaları İstatiklerine  )
İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından  Ağır  olaylar: 
Yüksekten düşme-   patlama  ile  savrulma   ,   
Şuur   yerinde   fakat    inlemekte  olan yaralıya    moral  destek verilr ,  yerinden  kımıldatılmaz
Zira  muhtemelen   kemik  kırıkları olmuş  olabilir  ve  yapılacak  yardım  sırasında   damar- sinir  yaralanması   oluşabilir.Bu  nedenle   sağlık   profesyonelleri  müdahale  etmelidir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından     Bayılma: 
Şahıs  düz  bir  zemin  üzerine   yatırılır , her iki   bacağı   yukarı  kaldırılır .Genellikle   bu  hadiselerde tansiyon  düşmesi  neticesi    beyne  giden   kan akımı   azalınca   bayılma  oluşur. Bu basit  manevra ile   tansiyon  yükselir ,   beyin  sirkülasyonu  normale  dönünce  şahıs  kendine gelir .
Şahıs   uyandığında   panikleyebilir ,   moral  destek  verilip   sağlık  merkezine gitmesi  önerilir. ( Bakınız İstanbul Dudullu Hastanelerine   )
 İş Sağlığı ve Güvenliği  Kapalı  Ortamda  Gaz  Zehirlenmesi: 
Ortam   havalandırılır ,   şahıs  açık  ortama  taşınır  ve 112  ye haber  verilir. iSTANBUL 
                       
Dr Kemal  Keki
Genel Cerrah 
İş Yeri Hekimi 
 


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!