KADIKÖY İŞYERİ HEKİMİ

İş yerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması günümüzde giderek önem kazanmakta ve bütün dünyada bu konuya giderek çok daha fazla önem verilmektedir. İş yerlerinin sağlığı bozucu etkilerden arındırılarak çalışanların daha verimli üretime devam etmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde bir çalışanın hastanelerde tedavi için geçireceği zaman ve üretim kaybı çalışanın sağlığının korunmasıyla engellenmeye çalışılmaktadır.
Bu amaçla ülkemizde de iş sağlığına giderek daha fazla önem verilmektedir. Devletimiz bu konularda gerekli kanunları çıkarmıştır. Bu kanuna uygun olarak Kadıköy işyeri hekimliği ve iş güvenliği konusunda TARDU OSGB olarak hizmet vermekteyiz.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre;
İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür.

TARDU OSGB olarak Kadıköy işyeri hekimliği ve iş güvenliği hizmetini bu kanun kapsamına göre gerçekleştirmekteyiz. Bu hizmetimizle işyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının temin edilmesi amaçlanmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile işyerlerinde işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmak üzere işyeri hekimliği belgesi bulunan alanında deneyimli hekimlerimiz ile size Kadıköy işyeri hekimliği ve iş güvenliği hizmetini en iyi şekilde vermeye hazırız.
Kadıköy işyeri hekimliği ve iş sağlığı olarak işverene rehberlik, danışmanlık yapılmakta, işyerinin sağlık gözetimi ve çalışanların sağlık eğitimi gerçekleştirilmektedir.
6331 sayılı yasaya göre işverenler, işçilerin,
1) İşe girişlerinde,
2) İş değişikliğinde,
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde,
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu alarak işe başlayabilir. 

6331 sayılı kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan (OSGB) Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.

TARDU OSGB Kadıköy iş yeri hekimliği olarak yasada belirtilen bu hizmetleri vermekteyiz.
Alanında deneyimli hekimlerimiz çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmakta, çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermekte, işyerinde gerekli hijyenin sağlanmasında görev almaktadır. 

Kadıköy işyeri hekimliği hizmeti ile işyerindeki sağlığı bozucu riskler değerlendirilmekte ve önlenmesi konusunda işçi ve işverenle işbirliği yapılmaktadır. İlgili mevzuata uygun olarak işçilerin sağlık gözetimi yapılmaktadır.


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!