KAZALARDA GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ

Gelişen teknoloji ile birlikte iş kazalarının artması dikkat çekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan faaliyetler bu noktada önem kazanmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle makinelerdeki korumalar ön plana çıkmaktadır. Koruyucular aktif olarak kullanılmamaktadır. Çalışanlar bu koruyucuların ne kadar kendi için önemli olduğunun bilincinde değildir. Bu aşamada iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ön plana çıkmaktadır. Güvenlik kültürünü çalışanlarda oluşturduğumuz takdirde kazaları da azaltmış olacağız. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kâğıt üzerinde kalmamalıdır. Mutlaka aktif olarak uygulanmalıdır. Güvenlik kültürünü oturtmak için ceza yöntemi ya da ödül yöntemleri de kullanılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği OSGB bünyesinden hizmet alabilirsiniz. Kadıköy ve birçok bölgede OSGB bulunmaktadır.

 Kadıköy bölgesindeki iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan OSGB’lere bakıldığında tam anlamıyla hakkıyla yapan firmalar bulunmaktadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli firmalarda iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri zorunlu, az tehlikeli iş yerlerinde 50 çalışanın üzerindeki firmalarda zorunlu olmuştur. İş kazalarının temeli iki gruba ayrılır. Güvensiz davranışlar ve güvensiz hareketlerdir. Güvensiz davranışlar insana özgü hareketlerdir. İş ciddiye almama, şakalaşma, korumasız alet kullanma, kişisel koruyucu donanım kullanmama... vb. davranışlardır. Güvensiz koşullar ise makinenin koruyucusunun olmaması, zemin kirliliği gibi bizim dışımızdaki olaylardır.

 Günümüzde en çok iş kazası güvensiz davranıştan olmaktadır. Bu durumda güvenlik kültürü ön plana çıkmaktadır. Kişiyi bilinçlendirip eğitirseniz iş kazası geçirme olanağı da azalmaktadır. İşverenin gerekli tedbirleri alması yeterli olmamaktadır. Tedbiri aldıktan sonra denetlemeli ve kişileri bilinçlendirmelidir. Her firmada kendine özgü güvenlik kültürünün oluşturulması gereklidir. Böylece iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemiş oluruz.(Kadıköy’deki OSGB’ler den hizmet alabilirsiniz.)

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri az tehlikeli yerlerde 3 yılda 1, tehlikeli yerlerde 2 yılda 1, çok tehlikeli yerlerde yılda 1 verilmelidir. Kadıköy bölgesindeki iş yerleri bu bölgedeki OSGB’lerden hizmet alabilirler. Kadıköy’de bir çok OSB, ofis, restoran,….vb iş yerleri alma zorunluluğu vardır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetini OSGB’ler haricinde iş yeri bünyesinde  iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi alabilirler. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti OSGB veya kişilerden almıyor ise yüklü miktarlarda cezaları bulunmaktadır.

Kadıköy bölgesinde bir ofiste çalışıyorsanız ve 50 kişinin üzerinde çalışan bulunuyorsa iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulunması gereklidir. İlk önce size işbaşı eğitimi verilecektir. Çalışma ortamı tanıtılacak işin tanımı ve çalışma yapacağınız makineler tanıtılacaktır. Daha sonra iş güvenliği eğitimleri yapılacaktır.(Kadıköy) 

İş güvenliği önlemleri her zaman daha öncelikli olmalıdır. Sonra yaparız kavramı bir felakete yol açabilir bu yüzden oluşan sıkıntıların anında düzeltilmesi büyük bir kazayı önlemiş olacaktır. Önce güvenlik sonra iş gelmelidir. Kadıköy’de iş yeriniz var ise bölgedeki OSGB’lere bir bakın derim.


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!