NASIL İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLUNUR? | İstanbul İş Güvenliği - Tıbbi Laboratuvar | Tardu OSGB
NASIL İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLUNUR?

Ülkemizde 20.06.2013 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yeni bir yaşam alanı bulan iş sağlığı ve güvenliği sektörü, hızla büyüyen ve çok çeşitli sektörlere hitap eden bir iş kolu haline gelmiştir. İş güvenliği uzmanlığı, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin çalışma alanlarının çeşitliliği sebebiyle, istihdam alanı fazla olan bir meslek kolu haline gelmiştir.

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyette bulunmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardır.

Peki kimler iş güvenliği uzmanı olabilir?

İş sağlığı ve güvenliği bölümlerinde lisans veya ön lisans düzeyinde mezun kişiler
Teknik öğretmenler, fizik, kimya, biyoloji bölümlerinden mezun kişiler
Mühendislik veya mimarlık fakültelerden mezun olmuş kişiler
Bakanlık bünyesinde veya Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışma sistemini denetleyen müfettişler.
Bu bölümlerden mezun olanlar, Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarınca yapılan eğitimleri bitirmeleri ve devamında ÖSYM tarafından düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği sınavında başarılı olmaları halinde iş güvenliği uzmanlığı belgesini almaya hak kazanırlar.

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde,
B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde,
C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar ise az tehlikeli işyerlerinde görevlendirilirler.

İş Güvenliği Uzmanlık Belgesinin Sınıf Değişikliği

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az 4 yıl iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığını İSG Katip ve sözleşmeyle belgeleyen ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarının düzenlediği A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak, ÖSYM tarafından yapılan A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavından başarılı olanlara,
Mühendislik veya mimarlık bölümlerinden mezunlar ile teknik elemanlardan; iş güvenliği veya iş sağlığı ve güvenliği programında doktora yapmış olanlara,
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde en az on yıl görev almış mühendislik veya mimarlık mezunları ile teknik elemanlara,
İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine,
 Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl fiilen görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanı olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına,

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce verilir.

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını İSG Katip ve iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak ÖSYM tarafından yapılacak B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara,
İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,
İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapan müfettişlerden B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce verilir.

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara,
İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapan müfettişlerden C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılanlara,
Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programını tamamlayanlardan yapılacak C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce verilir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri
Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 20 dakika,
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 40 dakika 
Tehlike sınıfına uygun yeterli sayıda iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.
 


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!