Ozon Gazının Etkisi

El hijyeninin sağlanması konusu, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde bir kez daha anlaşıldı. Hijyenin sağlanması için birçok antiseptik üretilse de, ozonun gaz formunda olması nedeniyle her yere kolaylıkla nüfus etmesi gazın kullanımını yaygın hale getirmiştir. Ozon gazının her çeşit virüse karşı öldürücü etkisi ispatlanmıştır. Havayla buluşan ozon, ortamdaki virüslerin yanı sıra küf ve bakterileri de öldürecektir; sonradan bu virüslerin tekrar oluşmasını da engellemektedir. Sonrasında hiçbir kimyasal kalıntı bırakmadan havada parçalanarak oksijen molekülüne dönüşecektir. Ozonla temizleme yöntemi, özellikle kapalı alanlarda ozon jeneratörü adı verilen bir cihazla oldukça rahat bir şekilde uygulanabilmektedir.

Salgın dönemi insanların hijyene bakışını tamamen değiştirdi. İçinde bulunduğumuz dönem, otoriteler tarafından ‘yeni normal’ olarak adlandırılsa da biliyoruz ki düzenimiz asla eskisi gibi olmayacaktır. Ozon jeneratörü, özellikle kalabalık olan yerlerde virüs ve bakteri yayılımını azaltmak için önemli olmaktadır. Sosyal hayatın, sosyal etkinliklerin, ticari yaşamın normale dönebilmesi için virüs yayılımının engellenmesi ve insanların gittikleri yerlerde kendilerini güvende hissetmeleri gerekmektedir. O nedenle çok sayıda insanın ortak paylaştığı yaşam alanlarında; otellerde, hastanelerde, spor salonlarında, tuvaletlerde, anaokullarında, cafe- restoranlarda, AVM’lerde etkin temizlik için ozon kullanımı gereklidir. Daha önceden duyduğumuz dezenfektan tünelleri ile karşılaştırma yaparsak; ozon jeneratörünün dezenfektan tünelleri gibi toksik etki göstermediği ispatlanmış.

 

Ozonla Temizlik

Bugün alışkanlıklar nedeniyle ortamların temizliği halen çamaşır suyu ile yapılmaktadır. Çamaşır sularında yaklaşık olarak yüzde 5 oranında klor bulunmaktadır. Ozon gazı ile klorun temizlik etkisi karşılaştırıldığında, ozonun etkisinin 3125 kat daha fazla olduğu görülmektedir.

Virüsün hızla yayılımının nedenlerinden biri de, kullandığımız sulara virüsün karışmış olabileceğidir. Suların temizliği için günümüzde yaygın olarak bakteri filtreleri kullanılmakta ya da santrifüj yöntemiyle çökeltme yöntemi uygulanmaktadır. Durumun algılanması için bir örnek verelim. Thiobacillusthermophilus bakterisi 0,5x0,9 mikron boyutundadır. Oysa virüslerin boyutları 0,008-0,12 mikron aralığındadır. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, bakteri filtreleriyle virüslerin tutulamayacağı aşikârdır. Dolayısıyla sulardaki virüs kirliliklerinin çözümünde ozonlama yönteminin kullanılması uygun olacaktır.

Ozon, atık suların dezenfektasyonu işlemi için de kullanılmaktadır. Atık suların birçoğu içinde canlıların yaşadığı ortamlara akmaktadır. Eğer temizlik için klor tercih edilirse, virüslerle birlikte birçok canlı popülâsyonunun da ölmesi durumu ortaya çıkacaktır. Ozon suların temizliğini sağlamasının yanı sıra, suyun oksijence zenginleşmesini sağladığından, suyun kimyasal oksijene olan ihtiyacını azaltacaktır. Bunun yanı sıra suyun renk ve bulanıklığını giderecektir. Yaşam alanlarımızda lağım, küf, sigara, yemek, çöp kokuları oluşmaktadır. Ozon jeneratörü ile ozon gazının ortama uygulanmasıyla oluşan bu kötü kokular da giderilecektir. Ayrıca ozon gazı ortama uygulandığında, göz ve deride herhangi bir zarar oluşturmayacaktır. Tahribat etkisinin olmayışı, ozon kullanımını cazip kılmaktadır.

Ozon Jeneratörünün Faydaları

Ozon jeneratörünün elektrik tüketimi minimal seviyededir. Ayrıca cihazın kullanımı sırasında sarf malzemeye ihtiyaç duyulmaz. Dolayısıyla ozon cihazı kullanmaya başladığınızda enerji maliyetlerinin düşük olması ve ilave sarf malzemeye ihtiyacın olmaması nedeniyle, uygulanacak dezenfektan maliyeti de en az olacaktır. Ozon jeneratörleri, ortamdaki CO2 miktarını azaltarak, oksijeni artırarak havalandırma maliyetlerinin azaltılması hususunda da etkili olmaktadır. Ozon gazı ile dezenfektasyon sağlanırken, ortam hava kalitesi de artırılmış olmaktadır.

--


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!