Plastik Sektöründe Karşılaşılan Kimyasal Ve Fiziksel Tehlikelere Bir Bakış

Yaşamımızın önemli bir kısmını kaplayan ve ihtiyaçlarımızı pratik bir şekilde gideren plastik nesnelerin üretimi sırasında çok sayıda zararlı etkenler açığa çıkar. Örneğin; plastiklerin önemli bir bölümünü (örneğin; PVC, politetrafloroetilen) oluşturan polimerler, ısı ile karşılaştıklarında duman çıkartırlar. Bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak için, isg uzmanı işyerinde havalandırma sistemi ile ilgili öneriler sunacaktır.

Plastik sektöründe kimyasal madde etkilerinin yanı sıra, fazla sayıda fiziksel rahatsızlıklar da mevcuttur. Örneğin; makine haznelerine konulan granüllerin tozlaşması sırasında çıkan yüksek gürültü, çalışanlarda duyma kaybına neden olur. Çıkan gürültü öncelikle kaynağında önlenmelidir; aksi halde çalışanların 80-85dB’lik gürültü düzeyine maruz kalması durumunda, kalıcı sağırlığın oluşması kaçınılmaz olacaktır. Diğer fiziksel tehlikelerden birisi de, yanıklardır. Eriyik halde bulunan plastiklerin sıçraması, dökülmesi sonucunda haşlanmalar, ciddi yanmalar söz konusu olabilmektedir. Sıçrayan madde organik peroksit ise, gözlerde kalıcı körlük oluşabilecektir. Eriyik plastiklerin cilde yapışması sonucunda ise, hasar derecesi artacaktır.

OSGB İle Çalışmanın İşyerine Olan Katkısı Nedir?

Üretim sırasında en çok işyerinde çalışanları etkileyen bu olumsuz etkenleri bertaraf etmek ve en az zararla atlatmak için işyerlerinin OSGB ile çalışması yerinde bir karar olur. Farklı endüstri sektörlerinde; plastikler yüksek ısıya maruz kalırlar; bunun sonucunda da formaldehit, hidrojen klorür, fenol, stiren, siklopentanon, hidrojen siyanür vb. uçucu maddeler ortaya çıkar. Orhanlı OSGB ortaya çıkan bu zehirli dumanların etkilerini sektörde çalışanlara anlatacak; ortaya çıkan hastalıklarla (astım, pnömonite) ilgili yaşanan olayları ve görselleri paylaşacaktır.

Uzun süreyle aynı sektörün içerisinde çalışan bir isg uzmanı, geçmişten gelen deneyimini çalıştığı işe kolaylıkla aktaracaktır. Ancak bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile çalışırsanız, üçüncü göz olarak bağımsız bir şekilde işyerinizi denetleyecek, aynı veya benzeri sektörlerde edindiği tecrübeyi de kolaylıkla işyerinize aktaracaktır. OSGB, konu ile ilgili çıkan yasaları, yönetmelikleri sürekli takipte kaldığından, işyerinize dışarıdan bakan bir göz olarak eksiklikleri belirleyecek, mevzuatta meydana gelen değişiklikleri işyerinize hemen uyarlayabilecektir. Sektörde az çalışan sayısına sahip işyerlerinde isg uzmanlarına, önceki tecrübeleri dikkate alınarak farklı görevler verildiği görülmektedir. Üretim sektöründe, üretimi yetiştirmek, malı müşteriye sevk etmek öncelikli amaç olduğundan, işyeri isg uzmanı öncelikli olarak bu amacı yerine getirmeye çalışacaktır. Mevzuatların takibi ve güncel halinin okunup- anlaşılıp, işyerine uyarlanması başlı başına bir iştir. Bu nedenle takip ve uyarlanma hususunda işyerinin Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile çalışması uygun olacaktır.

Plastik sektöründe yangın ve patlama riski çok yüksek olduğundan, sektörde çalışanların bilgileri sürekli güncel ve dikkatleri uyanık tutulmalıdır. Devletimiz yıllık olarak bir çalışan için verilecek asgari ‘temel iş sağlığı ve güvenliği’ eğitim süresini belirlemiştir. OSGB Orhanlı bu eğitim sürelerine ilaveten yapacağı firma ziyaretlerinde, iş sahasını gezerken çalışanlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunurken dikkatleri uyanık tutmak için ayaküstü diyalog kuracak; işyerlerini kontrol listesi yardımıyla kontrol edecek ve göreceği uygunsuzlukları düzenli olarak işyerine rapor edecektir.

Plastik sektöründe preslerdeki ana unsur; birçok tonluk kilitleme kuvveti ve pres baskısının kullanılmasıdır. Sektörde kalıplama işlerinde ağırlıklı olarak enjeksiyon ve savurma yöntemleri kullanılmaktadır. Çalışanların anlık dikkatsizliği; uzuvların baskı plakasına sıkışması ve kopması sonucunu doğuracaktır. En çok enjeksiyon makineleri ile çalışmalarda; işçiler birçok fiziksel tehlikeyle karşı karşıya kalırlar. İşin hızına ve akışına kapılan işçilerin solunum yolu koruyucusu takmadan çalışmaları sık sık karşılaşılan durumlardan biridir. Bu nedenle çalışan tüm preslerin başına öncelikle lokal havalandırma sistemimin kurulması konusunda işveren hassas davranmalıdır.

Operatörlerin el-önkol bölgesinin sıvı hale geçen ve yüksek sıcaklıktaki plastikten korunması için, uygun eldiven kullanımı gereklidir. İşyerindeki risklerin en aza indirilebilmesi; mengene ünitesi ayarlarının yapılması, makine kalıbının makine özelliklerine uygun olması, makinenin hareketli kısımlarında işlemlerin yapılmaması, tüm makine koruyucuların yerinde ve işlevsel olması önemlidir. Kaza ve yaralanmaların olmaması için; işyerinizin şartlarını dikkate alarak tüm proses adımlarında en doğru öneriler OSGB Orhanlı iş güvenliği uzmanından gelecektir. Orhanlı iş güvenliği uzmanı; makine operatörlerini sahayı her ziyaretinde iş önlüğü gimeleri, makine çalışırken makine başından ayrılmamaları, kalıpların yüzeyinin asla yağlanmaması gibi önemli hususlarda uyaracaktır. Sık sık yapılan hatırlatmalar, yapılan uyarılar işyerinde işçilerin daha dikkatli çalışmalarını sağlayacaktır. OSGB iş güvenliği mühendisi sadece sınıf ortamında eğitim vermeyecektir, çalışanlarınızla arkadaşça kuracağı diyaloglar önlemlerin hızlıca benimsetilmesi açısından da çok önemli olacaktır.

Plastik Endüstrisinde Saha Çalışanları İçin Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Nedir?

Plastik enjeksiyon işlemlerinde işçilerin karşılaştığı ilk sorun sese sunuk (maruziyet) kalmalarıdır. Bu nedenle sahada çalışanların mutlaka uygun özelliklerde kulak koruyucu takmaları gereklidir. İşyerlerinin birçoğunda satınalma personelleri iş sağlığı ve güvenliği uzmanının fikrini almadan kişisel koruyucuları alma eğiliminde olurlar. Kişisel koruyucu donanım (KKD)’lerin seçiminde en önemli unsur maliyet değil, çalışanları tehlikelerden tam korunmasıdır. Ancak bilindiği üzere, çalışanların sağlığının korunmasında son adım KKD kullanımı olmalıdır. Bu nedenle OSGB Orhanlı işyerinizde tüm proseslerdeki riskli ve tehlikeli durumları gözlemleyecek; öncelikli olarak ikame yöntemini deneyecek, mühendislik uygulamalarına başvuracak, makinelerde sesi sönümleyici tedbirler önerecek, gerektiğinde organizasyonel ve idari değişiklik önerilerinde bulunacak; denenen tüm yöntemler hâlâ riski bertaraf edemiyorsa son çare olarak KKD önerisinde bulunacaktır. İşte bu gibi durumlarda, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile çalışmak doğru bir seçim olmaktadır. Çünkü işyerinde sürekli çalışanların işyeri körlüğünün oluşması durumu iş çevrelerinde kabul edilmiş bir gerçektir; sürekli çalışanlardan tüm tehlikeli hareket ve durumları, riskleri görmeleri beklenemez.

 

85-90 dB’lik yüksek seslere uzun süreli maruz kalan kişilerde, zaman içinde işitme sorunları oluşabilecektir. Bu nedenle bu tür endüstrilerde OSGB yıllık odiyometri testleri yaptıracaktır, yüksek sese uzun süreli sunuk kalan işçiler için de kişisel dozimetreler önerecektir.

 

Plastik sektöründe, prosesin gereği koku ve duman maalesef kaçınılmaz olmaktadır. Birçok hastalığa neden olan bu olumsuz durumlar için iyi çekişli yerel cebri havalandırma sistemlerine ihtiyaç vardır. Cebri havalandırma, işlemler sırasında ısınan ve buharlaşan plastiklerin solunmamasını sağlar. Orhanlı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi çok sayıda işyerlerinde benzer sorunlarla karşılaştığından, sizin için referanslı tedarikçiler önerebilecektir. Bu tür proje teslimi işlerde, bir kereye mahsus yapılan işler söz konusu olduğu için doğru kişinin seçimi çok önemlidir. Ayrıca koku ve dumanın olduğu ve yakın proseslerde, çalışanın uygun solunum cihazları ve maskeleri kullanması sağlığın korunması açısından önemlidir.

Kimyasal maddelerin fazla miktarda kullanıldığı plastik sektöründe, patlama ve yangın tehlikesinin önüne geçmek için depodaki miktarları ve birbirleri ile etkileşimine dikkat etmek önemli bir husustur. Bu nedenle Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, kullanılan miktarına bakılmaksızın tüm MSDS formlarını tedarikçilerden temin ederek, sizin adınıza kimyasalların kararlı- kararsız yapılarını ve birbirleri ile etkileşimlerini inceleyecektir. Bunun sonucunda malzemelerin depolanmasına yönelik önerileri sunacaktır. Ayrıca hangi kimyasalların hangi tür yangına sebebiyet vereceği ve işyerindeki yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı konularında çalışanlara eğitimler de verecektir.


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!