Salgının Yayılmasının Önlenmesinde OSGB’lere Büyük Görev Düşüyor | İstanbul İş Güvenliği - Tıbbi Laboratuvar | Tardu OSGB
Salgının Yayılmasının Önlenmesinde OSGB’lere Büyük Görev Düşüyor

Corona Virüs dünyanın neredeyse tamamını esir aldı, birçok sektörde işler durma noktasına geldi, can kaybı oldu, birçok gelişmiş ülke ekonomisine ağır darbe vurdu. Ekonominin hız kesmeden devam edebilmesi, eski canlılığına kavuşabilmesi için işyerlerinin en önemli kaynağı işgücüdür. İşgücünün sağlığını kaybetmemesi için, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına ve işyeri hekimlerine büyük görev düşmektedir. Bu hastalık çok hızlı yayılıyor, o nedenle bir arada çalışılan işyerlerinde herkese çok büyük görevler düşmektedir. İşyerinde çalışan herkes, Covid19 hakkında yeterince bilgi sahibi olmalıdır. Basit ancak hastalığın yayılmasını baskılamak için uygulanması elzem olan kuralları iş sağlığı ve güvenliği uzmanı işyeri çalışanlarına anlatmalıdır. OSGB işyerleriniz için temizlik ve hijyen adına kontrol edilecek hususları içeren bir kontrol listesini öncelikli olarak ve aciliyetle hazırlamalıdır.

 

İş yaşamak için çok önemlidir, zorunlu ihtiyaçlarımızın karşılanması için insana para gereklidir. Ancak 20. Yüzyılda en önemli işimiz hayatta kalmak olmalıdır. Hayatta kalabilmek ve başkalarının hayatta kalabilmesi için, kişisel temizliğimize dikkat etmemiz gerekecektir. İşyerlerinde salgını kırmak için otoritelerin, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının önerilerine, işyerinde belirlenen kurallara harfiyen dikkat etmek gerekecektir.

Corono Virüsü Durdurmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

İşe giriş-çıkışlar kontrol altına alınmalıdır

-İşyerine giriş-çıkışların gözden geçirilmesi OSGB olarak öncelikli işimiz olacaktır. İşyerlerinin birçoğunda çalışanlar parmak basarak işe giriş yaparlar, ancak geçiş kontrol sisteminin temaslı bir şekilde olması virüsün çok hılı yayılmasına sebep olabilir.

 -COVİD19 için yapılacak etkin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarından bir tanesi, çalışanların işe girerken temassız ateş ölçerler ile ateşlerinin ölçülmesidir. Eğer ateşi yüksek personel var ise, işyeri hekimine görünmeli ve işbaşı yapmasına izin verilmemelidir.

 -İşyerindeki kişilere iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından soğuk algınlığı, grip, coronaenfeksiyonları arasındaki farklar anlatılmalıdır. Çünkü hastalığın en başındaki semptomlar aynı olduğu için, belirtilerden birinin olması çalışanı panik havasına sokacaktır.

 

İşyeri çalışma ortamında en üst düzey hijyen uygulanmalıdır

-Öncelikle OSGB işyerinde bulunan çalışan sayısının asgari düzeyde bulunmasını sağlayacaktır. Uzaktan çalışabilecek personelleri belirleyecek, bu kişilerin uzaktan çalışabilmesi için yeterli alt yapının oluşması için birimleri koordine edecektir.

-İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyeri hekimi önderliğinde işyerinin risk değerlendirmesi ve acil durum planları Covid19’un tüm tehlike unsurlarını içerecek şekilde güncellenmelidir.

 -İşyerinde ellerin çok sık değdiği kapı kolları, elektrik prizleri çamaşır suyu ile günde birkaç silinmelidir.

 -Çalışanların bilgisayar, hesap makinesi vb. ofis donanımları kişiye özel olmalıdır.

 -Farklı kişilerin kullanmak zorunda olduğu ekranlı araçlar, mikrofon, mouse, telefonların sıklıkla dezenfektan ile silinmesi elzemdir.

-İş sağlığı ve güvenliği uzmanı ara dinlenmeleri ve yemek molaları sayısını artırmalı ve çalışanların bir arada bulunmasını engellemelidir.

 -İşyeri hekimi yeni tip virüsün yayılımını azaltmak için uygun maske seçmeli ve tüm çalışanlar için tedarik edilmesini sağlamalıdır.

 -Ofislerde pencereler sürekli olarak açık bırakılmalı ve yeterli havalandırma sağlanmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği için hava sirkülasyonu elzemdir.

 -İşyerinde asansörler var ise, asansörler mümkün olduğunca tek kişi tarafından kullanılmalıdır. Sıklıkla dezenfektan ile silinmelidir. Aslında mümkün olduğunca çalışanların asansör kullanımının önüne geçmek gerekecektir.

 


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!