BİNGÖL


BİNGÖL Patlamadan Korunma Dökümanı

BİNGÖL Patlamadan Korunma Dökümanı Kısaca Osgb olarak adlandırılan sektörde hizmet veren bir kuruluşuz. Bu bağlamda da tahmin edilebileceği gibi firmamız bir Ortak sağlık güvenlik birimi kuruluşu olarak İş güvenliği alanında hizmet vermektedir. Firmamız İş güvenliği firması olarak kendisine yaraşır bir biçimde müşterilerinin güvenine layık olmaya çalışarak hizmet vermeye özen gösterir iken hizmet verdiği alanlardan bir tanesi de patlamadan korunma dökümanı hazırlanmasıdır. Bu yazıda da bu konu hakkında sizlere bilgiler vereceğiz. Patlamadan Korunma Dökümanı Nedir? İsg açısından ele alındığı zaman patlamadan korunma dökümanı son derece önem arz eden ilgili işyerlerinde mutlaka olması gereken bir doküman türüdür. Nitekim 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan iş yerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla mükelleftir. Oysa özellikle fabrikalarda olması gerekir. Bu dökümanı alanında uzman bilgili iş güvenliği uzmanı hazırlar. Başlı başına özel bir uzmanlık alanıdır. Elbette iş güvenliği uzmanlarının bu dökümanı hazırlama dışında yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi ve yüksekte çalışma eğitimi gibi hizmetleri de vardır ama onlar bir başka yazının konusudur. Tekrar konumuza döndüğümüzde patlamadan korunma dökümanları mevcut ortamda patlamanın öne çıkmasını önleyecek dökümanlardır. Aynı zamanda işyerinde herhangi bir patlama yaşanması durumunda işçilerin yapması gerekenleri de açıklar. Farklı türden belgelerden oluşur. Kısaca bunlara Frasızca olarak ATmosphéres EXplosives olan ATEX adı da verilmektedir. Böylesi bir doküman hazırlanır iken aşağıdaki adımlar takip edilir: • İş yerinde kullanılmakta olan bütün MSDS’ler (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) incelenip yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı özellikte olan kimyasalların saptanması, • Belirlenmiş olan kimyasallara göre EN 60079-10-1, EN 60079-10-2 ve CEI 31-35 standartlarını kullanıp Zone ( Bölge) hesaplamalarının gerçekleştirilmesi • Zone (Bölge) haritalarını çizip buna göre, Patlamadan Korunma Dokümanı oluşturma biçiminde gerçekleşir. Verilen bu bilgilerden de net bir biçimde anlaşılacağı gibi özel bir uzmanlık alanıdır. Biz de Osgb olarak yaptığımız işin farkındalığı ile müşteriye özel doküman hazırlamaları yaparız. Patlamadan Korunma Dökümanı Hangi Firmalara Hazırlanır? Bu doküman üstte de ifade edildiği gibi Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında olan ve patlayıcı ortam oluşma olasılığı olan ilgili iş yerlerine uygulanır. Bu bağlamda bakıldığında • Boyahaneler • Doğalgaz dolum tesisleri • Tehlikeli toz veya gaz depolama alanları • Petrol istasyonları bu alanda ilk söylenebilecek olan işletmelerdir. Her bir firmaya özel çalışma yapılması gerektiği de göz ardı edilmemelidir. Firmamız da elbette bu hizmetin dıişında mobil sağlık hizmeti, iş yeri hekimi hizmeti de verilir. Son derece profesyonel bir biçimde kurumsal çizgisinden ödün vermeden çalışan firmamızın hizmet fiyatları da son derece uygun olup, tüm ödemeler firma hesap numaramıza EFT yapılarak gerçekleştirilir.

Detay Bilgilerimize Ulaşın