Mobil Sağlık Hizmetleri

Mobil Sağlık Hizmetleri

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işveren, çalışanların işyerinde karşı karşıya kalacakları sağlık ve güvenlik tehlikeleri dikkate alınarak sağlık gözetimine tutulmalarını sağlar.

 • İşe yeni girişte

 • İş değişikliği durumunda

 • İş kazası, meslek hastalığı ve sağlık sorunları nedeniyle işten uzaklaştıktan sonra işe tekrar geri dönüşlerinde talep etmeleri halinde

 • İşin devamı süresince, işyerinin tehlike, çalışanın durumu ve işin niteliğine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca belirlenen sürelerde sağlık muayenelerinin yapılması zorunludur.

İşe giriş periyodik muayeneleri, tecrübeli işyeri hekimlerimizin işyeri ortam gözetimi ve işin gereklilikleri göz önünde bulundurularak belirleyecekleri sağlık tetkiklerinin yaptırılmasıyla hazırlanır.

İşe giriş muayenelerinin zaman kaybetmeden yapılması ve sağlık raporlarının bir an önce doldurulması büyük önem arz etmektedir. Mobil sağlık hizmetimiz ile işyerinizde üretim/imalatınız devam ederken, sağlık tetkiklerinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE   YAPILACAK OLAN TETKİKLER – LABORATUVAR TESTLERİ :

 

 1. Akciğer Grafisi
 2. EKG – Elektrokardiyografi
 3. SFT – Solunum Fonksiyon Testi
 4. Odiyometri - İşitme Testi
 5. Göz Taraması Teknisyenli – Otorefraktometre
 6. Göz Taraması Uzm  Göz Doktorlu – Otorefraktometre

BİYOKİMYA  TESTLERİ :

 1. Hemogram - Kan testi

Kanda Nikel

Kanda Kurşun

Kanda Krom

Kanda Mangan

Kanda Alüminyum

Kanda Kimyasal

 1. Kan Grubu tayini
 2. AKŞ - Açlık Kan Şekeri
 3. Sedimantasyon
 4. TİT -  Tam İdrar Testi
 5. İdrarda Fenol ( ASS – Atomic Absorbsiyon Spektroskopisi )

İdrarda Kurşun

İdrarda Hippürik Asit

İdrarda TCA

 KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ :

 1. ALT
 2. AST
 3. GGT

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ:

 1. BUN
 2. KERATİNİN
 3. ÜRE

PORTÖR MUAYENESİ :

 1. Burun , Boğaz ve Gaita Kültürü
 2. Gaita Mikroskopisi

SEROLOJİK TESTLER :

 1. HBs Ag – Elisa
 2. Anti Hbs – Elisa
 3. Anti HCV - Elisa
 4. Anti Hiv – Elisa

AŞILAR :

 1. Tetanos Aşı + Uygulama

Hazır Enjektörlü Aşı

Flakonlu Tetanoz Aşısı

EK İSTENEBİLECEK TESTLER : ( Bu testler için sorunuz )

 1. Total Kolesterol
 2. LDL Kolestrol
 3. Trigliserid
 4. TSH – Troid Sitümulan Hormon
 5. T3 Serbest ( Troid hormonu ile alakalı)
 6. T4 Serbest ( Troid hormonu ile alakalı)


İlgili Ürünlerimiz!


Gönderiyi Paylaş!