BEYOĞLU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - OSGB | İstanbul İş Güvenliği - Tıbbi Laboratuvar | Tardu OSGB
BEYOĞLU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - OSGB

Ortak sağlık ve güvenlik birimi olan OSGB firmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan, iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri veren, mevzuatlara uygun olarak fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş yeri hekimleri, iş yeri hemşireleri ve iz güvenliği uzmanlarını bünyesinde barındıran özel kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. Beyoğlu OSGB firması da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve sektörde çok uzun yıllardır faaliyet gösteren tecrübeli bir ortak sağlık güvenlik birimidir.

Beyoğlu OSGB Sağlık Hizmetleri

Beyoğlu OSGB firması mevzuatta yer alan ve yerine getirilmesi zorunlu olan iş yeri hekimi, iş yeri hemşiresi ve sağlık personeli hizmeti vermektedir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan ve bakanlık tarafından çıkarılan 6331 sayılı yasaya göre tecrübeli iş yeri hekimi ve sağlık personeli ile işletmelere hizmet vermektedir.

Düşük, orta ve yüksek tehlike sınıfında yer alan tüm işletmelerde ve tersane, fabrika, kimyasal üretim tesisleri gibi yüksek tehlike sınıfında yer alan işletmelerde çalışanlar için sağlık taraması hizmeti vererek çalışanların sağlık kontrollerini periyodik olarak yapıyoruz. Yapmış olduğumuz tüm kontroller ve taramaları ile ilgili raporlar hazırlıyor ve arşivliyoruz.

İş sağlığı konusunda çalışma ortamı gözetimi, sağlık ve hijyen alanında eksikliklerin belirlenmesi ve raporlanması hizmetleri veriyor, çalışanların ortak yaşam alanlarında hijyen koşullarının sağlanması için iyileştirme ve eğitim hizmetleri veriyoruz.

Beyoğlu OSGB İş Güvenliği Hizmetleri

Beyoğlu OSGB firması sağlık hizmetleri yanında iş güvenliği hizmetleri de vermektedir. A, B, C sınıfı iş güvenliği uzmanları ile çalışanlarınıza iş güvenliği eğitimleri veriyor, periyodik olarak verilen eğitimleri raporlayarak arşivliyoruz.

6331 saylı kanun kapsamında ortam gözetimi ve çalışma alanı ölçümleri yapıyor, iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturan etkenleri tespit ediyor ve düzeltilmesini sağlıyoruz. Yüksek tehlike sınıfında yer alan ve patlama riskinin yüksek olduğu tüm işletmeler için patlamadan korunma eğitimleri ve doküman hazırlama eğitimleri vererek risk düzeyini minimuma indiriyoruz.

Beyoğlu OSGB olarak tüm mevzuata ve yönetmeliklere uygun olarak iş güvenliği uygulamaları gerçekleştirdiğimiz için yasalara karşı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na karşı tüm sorumluluğu üstleniyoruz.

Tüm tehlike sınıflarında oluşabilecek acil durumlara karşı acil durum eylem planları hazırlayarak çalışanların bilinçli ve dikkatli olmalarını sağlıyoruz. Olası acil durumlarda alışanların üstlenecekleri görevler için eğitimler veriyoruz.
Çalışma alanlarının risk durumlarının analizini yapan Beyoğlu OSGB firması, risk analizi sonucunda raporlar hazırlayarak eksikliklerin giderilmesini ve risk durumunun minimum seviyeye inerek iş kazalarının oluşmasının önlenmesi için hizmetler veriyor.

Beyoğlu OSGB İle İş Güvenliği Konusunda Çalışmanın Avantajları

İşletmenizde ÇSGB mevzuatlarına uygun olarak iş güvenliği tedbirleri almış olursunuz.

OSGB firması ile çalıştığınız için tüm işlemler tek elden sürdürülecek ve raporlama işlemleri tek elden sürdürülerek arşivleme işlemleri daha kolay yapılacaktır.

Beyoğlu OSGB firması aylık, 3 aylık ve yıllık çalışma planları, eğitim planları hazırlayacağı için periyodik olarak kontrol ve eğitim süreci sorunsuz bir şekilde işleyecektir. Periyodik olarak eğitim verilmesi 6331 sayılı kanun kapsamında yer almaktadır.

İşyeri ile ilgili tüm sorumluluk OSGB firmasında olacağı için olası bir iş kazası durumunda sorumlu firma olmayacaksınız.
 


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!