GAZİOSMANPAŞA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - OSGB | İstanbul İş Güvenliği - Tıbbi Laboratuvar | Tardu OSGB
GAZİOSMANPAŞA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - OSGB

Gaziosmanpaşa OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında yetkilendirilmiş bir iş sağlığı ve güvenliği firmasıdır. İş yerinizde yerine getirmek zorunda olduğunuz ve yasa kapsamında zorunlu kılınan iş güvenliği hizmeti, iş sağlığı hizmeti, risk değerlendirmesi hizmeti, acil durum eylem planlarının hazırlanması hizmeti, çalışma ortamı gözetimi hizmeti, iş yeri hekimi ve iş yeri hemşiresi hizmeti, mobil sağlık hizmetleri, iş sağlığı eğitimleri hizmeti, ilk yardım eğitimleri hizmeti, yangın eğitimleri ve sapan eğitimleri hizmetlerini sizlere profesyonel olarak sunuyoruz. Bünyemizde yer alan A, B, C sınıfı iş güvenliği sertifikasına sahip olan iş güvenliği uzmanlarımız ile sizlere hizmet veriyor ve işletmenizin iş güvenliği ve sağlığı konusunda eksiksiz ve kusursuz olmasını sağlıyoruz.

Gaziosmanpaşa OSGB İş Güvenliği

İş yerinizde tehlike ve risk oluşturan etkenlerin tespit edilmesi, kazaların oluşmasına neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması ve planlı çalışma sisteminin hayata geçirilerek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için iş güvenliği hizmetleri veriyoruz. Gaziosmanpaşa OSGB olarak iş güvenliği tedbirleri kapsamında;

İş güvenliği için ortam risk değerlendirmesi yapıyor, raporlama ve arşiv hzmetleri veriyoruz.

Çalışma alanı gözetimi ve elde edilen verilere göre tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz,

İş yerinde çalışanlara iş güvenliği, ilk yardım, mesleki yeterlilik eğitimler veriyoruz,

Acil durum eylem planları hazırlayarak çalışanlara acil durum eylem planları ile ilgili eğitimler veriyoruz,

Acil durum tatbikatları yaparak olası bir acil durumda uygulanması gereken acil durum eylem planı içinde yer alacak çalışanların bilinçlenmesini sağlıyoruz,

Gaziosmanpaşa OSGB olarak iş yerinizde yapılan eğitimlerin belgelenmesini sağlıyor ve raporlar hazırlayarak arşiv hizmeti veriyoruz.

Gaziosmanpaşa OSGB – Risk Değerlendirmesi

Gaziosmanpaşa OSGB olarak iş yerinizde oluşan risk etkenlerinin değerlendirmesini yapıyor ve risk analizi sonucunda oluşan risk değerine göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alıyoruz. Yasa kapsamında yer alan ve tehlike sınıfına göre alınması gereken iş güvenliği tedbirlerinin alınabilmesi için yapılan risk değerlendirmesi hizmeti ile çalışanlarınızın daha güvenli bir çalışma ortamına sahip olması da sağlanmış oluyor. Gaziosmanpaşa OSGB risk değerlendirmesi kapsamında;

Tehlikenin tanımlanması ve belirlenmesi,

Tehlikenin değerlendirilmesi,

Risk derecelendirilmesinin yapılması, kontrol önlemlerinin alınması ve eğitimlerin verilmesi,

Çalışma ortamı gözleminin yapılması, kontrol ve tedbir uygulamalarının yapılması,

Gaziosmanpaşa OSGB olarak denetim, izleme, gözetim, veriler elde etme, iyileştirme hizmetlerinin verilmesini sağlıyoruz.

Gaziosmanpaşa OSGB – Acil Durum eylem Planları

İşletmelerde yer alan kimyasal maddeler, patlayıcı ve parlayıcı maddeler, zehirli gazlar gibi insan sağlığına risk oluşturan etkenler için olası acil durumlar yaşanmasına karşın acil durum eylem planları hazırlıyoruz. Gaziosmanpaşa OSGB olarak işletmenizde yer alan risk etkenine göre oluşturduğumuz acil durum eylem planı ile çalışanlarınızın görev ve sorumlulukları hakkında eğitilmesin ve bilinçlenmesini sağlıyoruz.

Yasa kapsamında hazırlanması gereken acil durum eylem planlarını alanızda profesyonel olan iş güvenliği uzmanları ile sizlere sunan Gaziosmanpaşa OSGB firması işletmenizde risk oluşturan tüm etkenleri göz önünde bulundurarak acil durum eylem planı hazırlayarak eğitimlerini vermektedir.
 


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!