SERVİS ARAÇLARININ TRAFİK KAZALARINA ETKİLERİ

Ülkemizde özellikle kalabalık şehirlerde yoğun trafik ve buna bağlı olarak gelişen trafik kazaları insanların en büyük sorunlarından biri haline geldi. En kalabalık şehir durumunda bulunan İstanbul’ un özellikle birkaç ilçesi yoğun trafik ile mücadele etmektedir, bu ilçelerin başında hiç kuşkusuz Ümraniye gelmektedir.
Ümraniye de çarpık kentleşme ile birlikte yollarında artan nüfus ile birlikte yetersiz kalması, artan servis araçları ile birlikte trafik çilesini her geçen gün arttırmaktadır. Ümraniye ve çevresinde son yıllarda artan sanayileşme ve buna bağlı olarak artan servis araçları İş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Her firmanın neredeyse en az 1 tane servis aracı bulunmakta olup servis araçlarının zaten kötü olan trafik yoğunluğunu özellikle sabah ve akşam saatlerde yoğun bir şekilde arttırdığı gözlemlenmektedir.
 Trafik kazalarını sadece artan sanayileşmeye ve işyeri servislerine bağlamak çok büyük bir yanlış olmakla beraber bunun yanına dikkatsiz araç kullanmak, karayollarının yetersizliği, hava şartları, araçların mekanik arızaları v.b nedenleri de ekleyebiliriz. Sanayide kullanılan işyeri servisleri gibi trafik sorununu tetikleyen bir başka sorun da özellikle Ümraniye ve çevresi için okul servisleridir. Yaz aylarında okulların tatil olması ile birlikte azalan trafik sorunu okullar açılınca yine dayanılmaz hale gelmektedir. Okul servislerinde son yıllarda daha sık bir şekilde ortaya çıkan bir başka sorun ise servislerde küçük çocukların unutulması ile birlikte çocukların servislerde havasızlık sebebi ile birlikte ölmesidir. Servis kazaları ve servislerde ölü bulunan çocukların artması ile birlikte, İş sağlığı ve güvenliği kuralları özellikle Ümraniye ve çevresinde tekrar gözden geçirilmelidir.
Servislerde unutulan çocuk ölümlerinin artması ile birlikte cezalar biraz daha caydırıcı hale getirilerek özellikle olaylarda ihmalleri bulunan servis şoförleri ve ilgili okul yöneticileri cezalandırılmaktadır.
Ümraniye de özellikle Metro hizmetinin devreye girmesinden sonra trafik sorunun az da olsa azalacağı tahmin edilmektedir. İnsanların işe geliş gidiş sırasında Servis yerine Metro kullanmaları hem trafik açısından hem de iş kazaları açısından iş sağlığı ve güvenliğine fayda sağlayacaktır.
İş sağlığı ve güvenliği, Ümraniye ve çevresinde yeni yeni gelişmekte olup Avrupalı ülkelerin seviyesine çıkmak için çok daha fazla çalışmamız gerektiği açıktır. İş kanununa göre iş kazalarına sebep olabilecek durumlar açıkça belirtilmiş olup, işverenin sağlayacağı taşıt ile birlikte yapılan yolculuklar da olabilecek kazalar iş kazası tanımı içerisindedir. İnsanların aklına iş sağlığı ve güvenliği denilince sadece büyük sanayi alanları, makineler v.b gelmektedir fakat kara taşımacılığında meydana gelen iş kazaları hiç küçümsenmeyecek seviyededir. Servis kazalarını azaltabilmek amacı ile metro gibi kaza riski az olan ulaşım araçlarını kullanmak, servis şoförlerinin bilinçlendirilmesi sağlamak ve eğitim seviyesini arttırmak (SRC Belgesi, PSİKOTEKNİK raporu, İş sağlığı ve güvenliği eğitimi v.b), araçların periyodik bakımlarını zamanında yaptırmak, araçlarda bulundurulması gereken ilkyardım malzemelerini eksik bulundurmak ile birlikte özellikle Ümraniye ve çevresinde yetersiz olan karayolu sayısını arttırmak gibi çalışmalar yapılması gerekmektedir.
 


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!